Find and remember your PREFECTURE# to enter your total time.
* * * * *

1 Aichi
2 Akita
3 Aomori
4 Chiba
5 Ehime
6 Fukui
7 Fukuoka
8 Fukushima
9 Gifu
10 Gunma
11 Hiroshima
12 Hokkaido
13 Hyōgo
14 Ibaraki
15 Ishikawa
16 Iwate
17 Kagawa
18 Kagoshima
19 Kanagawa
20 Kōchi
21 Kumamoto
22 Kyōto
23 Mie
24 Miyagi
25 Miyazaki
26 Nagano
27 Nagasaki
28 Nara
29 Niigata
30 Ōita
31 Okayama
32 Okinawa
33 Ōsaka
34 Saga
35 Saitama
36 Shiga
37 Shimane
38 Shizuoka
39 Tochigi
40 Tokushima
41 Tōkyō
42 Tottori
43 Toyama
44 Wakayama
45 Yamagata
46 Yamaguchi
47 Yamanashi